Zdravotní klauni

Kto je zdravotný klaun?


Zdravotní klauni – profesionáli

Väčšina klaunov a klauniek, ktorí pracujú pod hlavičkou o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, sú profesionálni umelci a umelkyne s dramatickým vzdelaním. Neočakáva sa od nich len profesionalita v odbore, komediálny talent, hudobné vzdelanie, schopnosť improvizácie, ale aj empatia, trpezlivosť a, samozrejme, vrúcny vzťah k deťom.

 

 

Ako sa stať zdravotným klaunom?

Nové klaunky a klauni musia absolvovať náročné výberové konanie, po ktorom nasleduje školiaci program a šesťmesačná skúšobná lehota. Počas tohto úvodného zaškolenia sú umeleckým riaditeľom pripravovaní na svoju prácu nielen po umeleckej stránke, ale dostávajú aj informácie týkajúce sa ich práce „klaunovania“ na detských lôžkových oddeleniach. Oboznámia sa, akým spôsobom sa môžu pohybovať po nemocniciach, lekári im poskytnú základné informácie o rozličných detských ochoreniach a ich vplyve na detskú psychiku. Získajú aj prehľad o základných diagnostických a liečebných metódach.

 

Vzdelávanie a medzinárodná spolupráca

Na udržanie vysokej profesionality celého tímu zdravotných klaunov organizuje občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors pravidelne špecializované umelecké workshopy pod vedením skúsených, prevažne zahraničných lektorov. Na návštevy do nemocníc sa nedá chodiť s jedným stálym programom – predovšetkým na oddeleniach s dlhodobo hospitalizovanými deťmi. Ustavične treba vymýšľať nové gagy, vtipy a klaunské situácie. Umelecký riaditeľ zodpovedá za pravidelné školenie klaunov, kde priamo v nemocnici sleduje ich vystúpenie a radí im, ako zlepšovať klauniády po kreatívnej aj obsahovej stránke. Združenie zabezpečuje aj odborné semináre vedené lekármi tak, aby zdravotní klauni získavali ďalšie a odbornejšie informácie o detských ochoreniach, aby vedeli pri svojej práci zohľadniť ich prejavy i aké obmedzenia deťom prinášajú.

 

Pozrite si profily našich zdravotných klaunov. 

Zdravotní klauni o ich práci: rozhovor na Rádiu Slovensko s Jankom Morávkom a Evou Okoličániovou.

 

Video