Verejná zbierka

 

Ďakujeme, že prinášate smiech deťom do nemocníc aj prostredníctvom verejnej zbierky.

Verejnou zbierkou je získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov na vopred určený všeobecne prospešný účel. Postup pri registrácii a vykonávaní verejnej zbierky upravuje zákon č. 162/2014 Z.z.

Verejná zbierka o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors bola registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom 000-2018-028224 dňa 24.9.2018.

Čas konania verejnej zbierky: 21.9. 2018 - 20.9.2019

Číslo účtu verejnej zbierky: SK1811000000002928830596

Účel verejnej zbierky

  • Ochrana ľudských práv

  • Podpora práce s deťmi

  • Ochrana zdravia

  • Rozvoj soc. služieb, vedy, vzdelania a televýchovy

 

Video