Ochrana osobných údajov

Od 25. mája 2018 platí nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov, tiež známej pod skratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation). Tu nájdete všetky potrebné informácie o spôsoboch ako s Vašimi osobnými údajmi narába ČERVENÝ NOS Clowndoctors.

 

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV VŠEOBECNE

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE NAŠICH DARCOV

ZOZNAM SUBJEKTOV, KTORÝCH MÔŽE ČERVENÝ NOS POVERIŤ SPRACOVANÍM OSS

INFORMÁCIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Adresa

Klenová 8, 831 01 Bratislava (mapa)