O nás

ČERVENÝ NOS Clowndoctors je občianske združenie uznávané pre svoju odbornosť v oblasti využívania humoru v zdravotníctve.

Naším poslaním je prostredníctvom klaunského umenia prinášať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú.

Naše základné hodnoty sú:
rešpekt, odvaha, tvorivosť, zodpovednosť, profesionalita, autenticita, radostnosť.

Hlavným programom sú pravidelné návštevy detí v nemocniciach a liečebných zariadeniach, ktoré realizujú profesionálni zdravotní klauni. Ich úlohou je podporiť psychickú pohodu hospitalizovaných detí a tým prispievať k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. Zdravotní klauni formou humoru pacientov odpútajú od strachu, napätia a od úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia, kde im chýbajú ich najbližší.


Okrem pravidelných návštev detí v nemocniciach realizujeme aj špeciálne programy zamerané na seniorov, dospelých pacientov, ale aj deti v domácej starostlivosti či deti s ťažkým a kombinovaným postihnutím. 

 

Mapa návštev zdravotných klaunov

 

Základné fakty

  • ČERVENÝ NOS Clowndoctors založil v roku 2004 na podnet MUDr. Daniely Sejnovej Američan žijúci v Čechách Gary Edwards
  • je jedinou organizáciou svojho druhu na Slovensku

  • so združením spolupracuje 61 profesionálnych zdravotných klaunov a klauniek

  • pravidelne navštevujú vyše 40 nemocníc a liečebných zariadení po celom Slovensku

  • mesačne zrealizujú približne 200 návštev

  • v decembri 2017 bolo združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors za svoje aktivity ocenené verejnou ochrankyňou práv
  • v roku 2018 získala predsedníčka združenia MUDr. Katarína Šimovičová ocenenia Slovenka roka 2018 v kategórii Charita a Absolútna Slovenka roka 2018
  • v súčasnosti sú profesionálni zdravotní klauni považovaní za účinnú súčasť liečebného procesu v nemocniciach po celom svete

 

 

 

Video

Adresa

Klenová 8, 831 01 Bratislava (mapa)