Vzdelávacie semináre

O programe

... pre zdravotnícky personál

 

V spolupráci so vzdelávacími inštitúciami a stavovskými organizáciami z oblasti zdravotníctva realizujeme vzdelávacie semináre pre zdravotnícky personál. Na Slovensku ide o jedinečný projekt. Cieľom vzdelávacích seminárov je poskytnúť zdravotníckemu personálu, ktorý je v každodennom kontakte s detskými pacientmi, možnosť praktického tréningu v špeciálnych technikách terapie humorom. Tie pomáhajú nadviazať a prehĺbiť vzťah s detskými pacientmi a zvýšiť vzájomnú dôveru.

Princíp spomínaných techník spočíva vo využití hravého potenciálu dieťaťa na vytváranie momentov, ktoré detského pacienta upokoja a zmiernia strach z danej situácie alebo lekárskeho zákroku.

Znalosť špeciálnych techník môže prispieť:

  • K zmene atmosféry v ošetrovni či nemocničnej izbe
  • Uľahčiť zdravotníckemu personálu uskutočnenie odborného výkonu
  • Pomôcť malým pacientom zvládnuť stres a odstrániť strach zo zákrokov ako sú napríklad odbery krvi

„Chceme zlepšiť prístup nemocničného personálu k malým pacientom a upraviť ich vzájomný vzťah k lepšiemu. Robíme to pragmatickým spôsobom a výsledky sú vynikajúce,”

  hodnotí zakladateľ Gary Edwards.

Video