Smiech nepozná vek

O programe

... pre seniorov

 

Klauniády pre skôr narodených majú priniesť ľuďom vo vyššom veku, často osamelým v liečebných zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb, potešenie, vzpruhu a hlboký emocionálny zážitok, ktorý sa vymyká z bežného rámca ich všedných dní. Zdravotní klauni môžu vďaka pestrosti svojich pováh a charakterov, rovnako aj svojho repertoáru tém, povzbudiť v starších ľuďoch chuť k citovým prejavom. Nenásilne ich nútia pracovať s pamäťou a celkovo ich podnecujú k väčšej duševnej a fyzickej aktivite.

Zdravotní klauni pracujúci so seniormi sú špeciálne vyškolení na túto prácu, poznajú znaky a úskalia diagnóz, často sa vyskytujúcich v tomto veku. Klauni prispôsobujú svoj prejav a misiu danému charakteru postihnutia klienta. Ku každému seniorovi pristupujú s úctou a empaticky, no zároveň sa snažia vytvárať vtipné situácie, lebo sme presvedčení, že humor je potrebný aj vo vyššom veku.

 

Cieľ programu:

– aktivizácia pamäti seniorov

– vytváranie hlbokých emocionálnych zážitkov

– vniesť humor do všedných dní starších ľudí

 

 

 

Zdravotní klauni pravidelne navštevujú seniorov v týchto zariadeniach:

 

Západoslovenský región Severoslovenský región Stredoslovenský región Východoslovenský región 
Domov seniorov Charitas, Bratislava Harmónia – zariadenie pre seniorov, Žilina DD a DSS Kremnica Zariadenie pre seniorov, Michalovce
Domov jesene života, Bratislava Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o. – Oddelenie dlhodobo chorých   Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata

Klinika geriatrie, UNB, Nemocnica L.Dérera, Bratislava

 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb   Dolný Kubín

 

 
Seniorcentrum Staré Mesto, Bratislava  Fakultná nemocnica s poliklinikou, LDCHO, Žilina    
Seniorville, Jablonové      
    Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ Stupava      

 

Vrámci programu “Mimoriadne klauniády” navštevujeme seniorov trikrát ročne v týchto zariadeniach:

    Betánia Bratislava, n.o.

    SENIOR – Geriatrické centrum n.o., Malacky

    Dom seniorov Pezinok n.o.

    SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky

    Slnečný dom, Humenné

    Zariadenie pre seniorov Turčianske Teplice

    Petržalský domov seniorov, Bratislava

    Centrum sociálnych služieb, Budmerice

    Psychiatrická nemocnica P. Pinela, Pezinok

    Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Sušany, Hrnčiarske Zálužany

    

Má to zmysel!

 

„Zdravotní klauni boli veľmi milí a empatickí, presne vedeli, akým spôsobom majú jednotlivých obyvateľov potešiť. Všetci reagovali veľmi dobre. Vyvolali toľko pozitívnej energie, že vydržala aj po ich odchode.“

  Mgr. Renáta Biksadská, sociálna pracovníčka, Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Stupava

 

„Odozvy od klientov na klaunovanie často pretrvávajú aj niekoľko dní, ak nie týždňov. Pýtala som sa jednej našej klientky, ktorá je pripútaná na lôžko a kvôli vážnej diagnóze sa dokonca nesmie ani posadiť, či si pamätá na návštevu zdravotných klaunov a ona si aj po dvoch týždňoch spomenula na klaunov a smiala sa pri spomienke, že im radila, ako sa varí šípkový lekvár.“

  PhDr. Judita Uličná, psychologička zariadenia Domov jesene života, Bratislava

 

„Návštevu zdravotných klaunov považujeme za dôležité skvalitnenie života starších ľudí v našom zariadení. Myslíme si, že robiť dobro a pomáhať ľuďom, ktorí to najviac potrebujú je nespochybniteľný zmysel života a našej práce. A práve zdravotní klauni nám v tom sú a dúfame, že aj naďalej budú, významnou mierou nápomocní.“

  Ing. Tatiana Nesvadbová, riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb Dolný Kubín

 

 

Koordinátorka programu

Zdravotná klaunka

Eva Okoličániová

seniori@cervenynos.sk

 

 Pozrite si viac fotiek z klauniád pre seniorov- Smiech nepozná vek.