Mimoriadne klauniády

O programe

... pre viac radosti

 

Čím viac smiechu, tým lepšie. Tieto zdravotné klauniády sú určené pre menšie nemocnice alebo špecializované liečebné prostredie, ktoré zdravotní klauni navštevujú niekoľkokrát do roka, a výnimočné stretnutia so zdravotnými klaunmi. Malí pacienti, ale aj seniori sa tešia špeciálnej návšteve klaunov, ktorá ich vytrhne zo stereotypu a navodí dobrú náladu.

 

Má to zmysel!

 

„Červené nosy už aj v podzemí Bystrianskej jaskyne počas speleoterapie navštívili deti v posledný deň pobytu. Na tento zážitok sa deti tešia od prvého dňa liečby. Veľmi im za to ďakujeme.“

  prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc,  SVEJAN speleo – stacionár Bystrianska jaskyňa

Video