Ambulantné klauniády

O programe

... pre deti čakajúce s rodičmi pred odbornými ambulanciami

 

Od roku 2013 zdravotní klauni navštevujú priestory pred odbornými ambulanciami, kde stretávajú malých pacientov v sprievode ich rodičov a blízkych. Čas čakania na odborné vyšetrenie, ambulantný zákrok, alebo iné zdravotné úkony je často predĺžený pocitom nudy, strachu z prostredia, alebo únavy z choroby. Zdravotní klauni svojou prítomnosťou a humornými situáciami menia náladu detí a rodičov.

Neraz sa stane, že vstupujú aj za dvere ambulancií, keď sú k tomu vyzvaní lekármi alebo ošetrujúcim personálom, ktorí usúdia, že „humorná asistencia“ zdravotných klaunov pomôže urýchliť a efektívnejšie vykonať zdravotný úkon pri dieťati, ktoré je mimoriadne ustráchané.

 

„Prácu zdravotných klaunov hodnotím veľmi pozitívne a budem rada, keď ich návštevy budú pokračovať. Keď v pondelok prídu zdravotní klauni, v čakárni sa ozýva detský smiech. Deti, ktoré prichádzajú do ambulancie sú uvoľnené, klaunské návštevy znižujú u nich stres."

Oľga Šuleková, lekárka všeobecnej ambulancie pre deti a dorast

 

Stretnúť zdravotných klaunov bol Dorotkin zážitok dňa, možno aj týždňa ak nie mesiaca. Hneď nám všetkým, malým i veľkým, bolo veselšie."

otec Ján

Video