Zdravotná klauniáda

Apr 15

09:00 Bratislava
Národný ústav detských chorôb Bratislava
Ambulancie
Zdravotné klauniády

O programe

 ... pre deti hospitalizované na lôžkových oddeleniach nemocníc

 

Pravidelné návštevy chorých detí v nemocničných zariadeniach (tzv. klauniády) sú hlavným programom občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Zdravotné klauniády podporujú psychickú pohodu detí v nemocničnom prostredí a tým prispievajú k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. Cieľom týchto návštev je priniesť dobrú náladu a smiech do nemocničného prostredia a pomôcť deťom odpútať sa od bolesti a traumy z toho, že nie sú vo svojom rodinnom a známom prostredí.

Humorom pomáhajú zdravotní klauni a klaunky prekonávať ich strach z rozličných procedúr, vyšetrení a liečebných zákrokov, ktoré musia absolvovať. Svojimi návštevami chcú myšlienkovo oddeliť malého pacienta od jeho choroby a psychickej nepohody, chcú ho zaujať hrou, zapojiť ho do nej a vykúzliť na detskej tvári úsmev.

Zdravotná klauniáda trvá tri až štyri hodiny. Vždy začína konzultáciou so zdravotným personálom o psychickom a zdravotnom stave pacientov, dezinfekciou rúk a rekvizít. Potom už zdravotní klauni zaklopú na dvere nemocničnej izby a opýtajú sa, či môžu ísť ďalej. Zdravotná klauniáda môže začať, nezáleží na veku pacientov. Pre každého majú zdravotní klauni pripravené množstvo kúziel, pesničiek, zaujímavých „liečebných metód“ a nečakaných humorných a zábavných situácií.

V súčasnosti 61 profesionálnych zdravotných klauniek a klaunov pravidelne navštevuje vyše 40 nemocníc a liečebných zariadení v mestách po celom Slovensku.

 

 

 

Má to zmysel!

 

„S maličkým sme ležali na 2. detskej klinike na Kramároch, keď k nám prišla návšteva. Viem, že chcete ľudí rozosmiať, mňa ste rozplakali ... Je úžasné, čo robíte! Clowndoctors nie je práca, je to poslanie! Náš drobček to ešte nemohol až tak oceniť, ale ja ako mama áno. A nesmierne! Toľko radosti v detských očiach! Na chvíľu má každý pokoj v duši a zabúda na to, že mu niečo je. Vďaka vám je svet zase farebný. Veľká vďaka za to, čo robíte!“

  Maminka Martina a malý Miško

 

„Psychika a strach v detskom veku sú to najdôležitejšie, čo ovplyvní liečebný výsledok.Od toho, ako dieťa spolupracuje, závisí priebeh liečby, pred a pooperačné obdobie. Ľudský, rodinný prístup k dieťaťu v takomto období je to najlepšie, čo tento negatívny faktor eliminuje. Takto pristupujeme k deťom na našom oddelení. Túto atmosféru výrazným spôsobom pozitívne ovplyvňujú zdravotní klauni a ich „červený nos“. Zvykli sme si na seba natoľko, že ich beriem ako partnerov v liečebnom procese. Deti sa tešia na príchod červených nosov, na ich „vizitu“. Tešia sa aj mamičky a personál. Za všetkých môžem povedať jediné - ďakujem.“

  MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA, primár, Oddelenie pediatrickej ortopédie FNsP  Žilina

 

„Vážení tím veselých doktorov. Chcem s s Vami podeliť o krásnu spomienku na stretnutie s Vašimi doktormi, ktorá vždy  mojej duši prinesie  radosť. Stretnutie sa odohralo pred viacerými rokmi... v septembri 2010, keď moja neter Lucka utrpela ťažký úraz a vo vigilnej kóme ležala na  oddelení detskej chirurgie  FN v Bratislave. O život a zdravie bojovala nielen Lucka aj my, jej rodina, a boli to veľmi ťažké chvíle. V jeden deň "bez výstrahy vtrhli J" na izbu Vaši doktori klauni a izba sa naplnila radosťou, humorom, úľavou. Bolo to úžasné stretnutie a aj keď trvalo krátko bolo pre nás a myslím, že aj pre neter veľmi úľavné, radostné a výživné pre naše duše. Naša Lucka sa zázračne uzdravila, dlho bojovala za návrat do bežného života a našťastie sa jej to podarilo. Vždy keď niekto z rodiny spomenie stretnutie s Vašimi doktormi, rozjasní sa v našej duši a zavládne dobrá nálada. Kedykoľvek máme príležitosť šírime o Vás len to najlepšie. Ďakujeme Vám za tú krátku, krásnu chvíľu, ktorá zostala hlboko v našej duši, za radosť a humor, ktorí ste priniesli. Želáme Vám všetko dobré, veľa zdravia, Božieho požehnania a ďakujeme, že ste.“

  Rodina Michlerová

 

„Bez akejkoľvek frázovitosti môžem vyjadriť jednoznačnú spokojnosť, až nadšenie nad aktivitami „Clowndoctors“. Kladné hodnotenie je rovnaké od detí (tie, čo už vedia „o čo ide“, ale i tie, čo stretli klaunov po prvýkrát), ich rodičov ako aj od lekárov a sestričiek, ktorým Vaši zdravotní klauni jednoznačne uľahčujú prácu s deťmi, najmä ak ide o odpútanie pozornosti, napr. pri nepríjemných a bolestivých zákrokoch. Dúfame, že i naďalej sa naše detičky i my budeme tešiť na pravidelné návštevy Vašich doktorov. Sú u nás potrební a vítaní ktorýkoľvek deň a na štvrtok (deň ich návštev) sa ozaj všetci tešíme!“

  MUDr. Ján Červenka, primár, Klinika pre deti a dorast A. Getlíka SZU a UNB