Zdravotná klauniáda

Jan 08

13:30 Pezinok
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Psychiatrická klinika SZU a PNPP – Ženské oddelenie (ŽO)