Fidlikára

Apr 15

09:00 Ilava
školy
SZŠ Ilava
Fidlikára

O programe

... pre deti s mentálnym a kombinovaným postihnutím

Fidlikára je špeciálne predstavenie určené deťom s autizmom, deťom s mentálnym postihnutím a deťom s kombinovaným postihnutím. Zdravotní klauni navštevujú žiakov špeciálnych škôl priamo v ich triedach a otvárajú im dvere do nového sveta fantázie.

Hlavná myšlienka vznikla v Holandsku a program bol vyvinutý v úzkej spolupráci s expertmi, tak aby klauni mohli pracovať s každým dieťaťom osobitne a zároveň reagovali na celú skupinku detí. Pomocou hudby, piesní a jednoduchého príbehu vstupujú do často uzavretého sveta týchto detí a prinášajú im nové emocionálne podnety, ktoré majú vysoko terapeutický účinok.

„To nie je voda, to je nebo!“ Po týchto slovách chlapec pribehol k nám, natiahol ruku k látke a nežne si ju prikladal k tvári a vlasom...

Prečítajte si príbeh o zázračných momentoch, ktoré pri práci s deťmi s postihnutím zažila zdravotná klaunka Ria Benkovská.

 

kolaz fili6


Predstavenie Fidlikára sa sústreďuje najmä na zmyslové vnemy, akými sú napríklad hmat, zrak a sluch. Deti sa môžu dotýkať rozličných materiálov, ohmatať si rekvizity, započúvať sa do očarujúceho cinkania kľúčov a do zvukov jednotlivých hudobných nástrojov.

 

 

Zdravotní klauni navštevujú s programom Fidlikára špeciálne školy po celom Slovensku a záujem o toto unikátne predstavenie stále narastá

Boli by sme radi, keby sme všetkým žiadostiam mohli vyhovieť a prostredníctvom jedinečného zážitku z Fidlikáry priniesť ďalším deťom radosť, úsmev a chuť objavovať svet okolo.

 

 

 

Má to zmysel!

 

„Fidlikára bola oživením, milým a vtipným zážitkom, a to nielen pre deti. Úsmev na tvárach detí aj dospelých nám zostal ešte dlho po odchode zdravotných klaunov.“

  Kolektív pracovníkov, ŠZŠ Karpatská Bratislava

 

„Vytvorili ste nezabudnuteľnú atmosféru pre nás všetkých a môžem povedať, že aj po predstavení som cítila veľmi dobrý pocit pokoja u detí.“

  Kolektív pracovníkov, Spojená škola, Partizánska 2, Poprad

 

„Je to zaujímavý a užitočný projekt, ktorý pomáha tým, čo to najviac potrebujú. Odbúrava napätie, uvoľňuje, posilňuje pozitívne emócie, poskytuje krásne zážitky, vďaka tomuto projektu robí život s postihnutím krajší.“

  Kolektív pracovníkov, DSS Kampíno

 

"Napriek tomu, že šírite radosť a smiech, a výrazné emócie, prinášate aj pokoj, čo je úžasné prepojenie. U detí pretrvávalo výborné naladenie aj po predstavení."

           Kolektív pracovníkov, DSS Sibírska

 

Koordinátorka programu

Zdravotná klaunka

Mária Benkovská

maria@cervenynos.sk

  

 Pozrite si fotky z programu Fidlikára.