Smiech nepozná vek

Nov 09

08:30 Prešov
Klauniády
Harmónia, zar. pre seniorov, Prešov-Cemjata
Smiech nepozná vek

O programe

... pre seniorov

 

Klauniády pre skôr narodených majú priniesť ľuďom vo vyššom veku, často osamelým v liečebných zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb, potešenie, vzpruhu a hlboký emocionálny zážitok, ktorý sa vymyká z bežného rámca ich všedných dní. Zdravotní klauni môžu vďaka pestrosti svojich pováh a charakterov, rovnako aj svojho repertoáru tém, povzbudiť v starších ľuďoch chuť k citovým prejavom. Nenásilne ich nútia pracovať s pamäťou a celkovo ich podnecujú k väčšej duševnej a fyzickej aktivite.

Zdravotní klauni pracujúci so seniormi sú špeciálne vyškolení na túto prácu, poznajú znaky a úskalia diagnóz, často sa vyskytujúcich v tomto veku. Klauni prispôsobujú svoj prejav a misiu danému charakteru postihnutia klienta. Ku každému seniorovi pristupujú s úctou a empaticky, no zároveň sa snažia vytvárať vtipné situácie, lebo sme presvedčení, že humor je potrebný aj vo vyššom veku.

 

Cieľ programu:

– aktivizácia pamäti seniorov

– vytváranie hlbokých emocionálnych zážitkov

– vniesť humor do všedných dní starších ľudí

 

 

 

Zdravotní klauni pravidelne navštevujú seniorov v týchto zariadeniach:

 

Západoslovenský región Severoslovenský región Stredoslovenský región Východoslovenský región 
Domov seniorov Charitas, Bratislava Harmónia – zariadenie pre seniorov, Žilina DD a DSS Kremnica Zariadenie pre seniorov, Michalovce
Domov jesene života, Bratislava Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o. – Oddelenie dlhodobo chorých DD a DSS Slovenská Ľupča  Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata

Klinika geriatrie, UNB, Nemocnica L.Dérera, Bratislava

 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb   Dolný Kubín

 

 
Seniorcentrum Staré Mesto, Bratislava  Fakultná nemocnica s poliklinikou, LDCHO, Žilina    
Seniorville, Jablonové      
    Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ Stupava      

 

Vrámci programu “Mimoriadne klauniády” navštevujeme seniorov trikrát ročne v týchto zariadeniach:

Betánia Bratislava, n.o.

SENIOR – Geriatrické centrum n.o., Malacky

Dom seniorov Pezinok n.o.

SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky

Slnečný dom, Humenné

Zariadenie pre seniorov Turčianske Teplice

Petržalský domov seniorov, Bratislava

Centrum sociálnych služieb, Budmerice

Psychiatrická nemocnica P. Pinela, Pezinok

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Sušany, Hrnčiarske Zálužany

Nemocnica s poliklinikou Ilava, ODCH

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Oddelenie vnútorného lekárstva a geriatrie

Domov n.o. Partizánske

Seniorcare Kaskády Šaľa

CSS Horný Turiec

Casa Slovensko n.o.

 

Raz ročne navštevujeme


Dom tretieho veku, Bratislava

Senior Modrová

Dom tretieho veku, Bratislava

Jesénia Skalica

Domov pri kríži, Bratislava

Stredisko sociálnych služieb Primula, Bratislava

Centrum MEMORY, Bratislava

CSS EDEN, Liptovský Hrádok

Domov pokoja Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom

CSS ANIMA Liptovský Mikuláš

DSS a ZpS Čadca Horelica

ZpS Biely orgován Oščadnica

ZSS NESTOR Zázrivá

Dom seniorov Tatranská Štrba

Senior House Levice

DSS a DD Nádej, Janova Lehota

DSS Ladomerská Vieska

ZpS Valle Humenné

Domov pokojnej staroby Košice

ZpS sv. Kozmu Zborov

ZpS sv. Kozmu Nižná Polianka

VIA LUX Košice - Barca

Seniorvital Sabinov

ZOS Lipová Humenné

Senior dom Terézia Holíč

CSS Náruč Senior Junior Bratislava

DD a DSS HRON Dubová

ŠZ a ZpS ARCUS Košice

 

Má to zmysel!

 

„Zdravotní klauni boli veľmi milí a empatickí, presne vedeli, akým spôsobom majú jednotlivých obyvateľov potešiť. Všetci reagovali veľmi dobre. Vyvolali toľko pozitívnej energie, že vydržala aj po ich odchode.“

  Mgr. Renáta Biksadská, sociálna pracovníčka, Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Stupava

 

„Odozvy od klientov na klaunovanie často pretrvávajú aj niekoľko dní, ak nie týždňov. Pýtala som sa jednej našej klientky, ktorá je pripútaná na lôžko a kvôli vážnej diagnóze sa dokonca nesmie ani posadiť, či si pamätá na návštevu zdravotných klaunov a ona si aj po dvoch týždňoch spomenula na klaunov a smiala sa pri spomienke, že im radila, ako sa varí šípkový lekvár.“

  PhDr. Judita Uličná, psychologička zariadenia Domov jesene života, Bratislava

 

„Návštevu zdravotných klaunov považujeme za dôležité skvalitnenie života starších ľudí v našom zariadení. Myslíme si, že robiť dobro a pomáhať ľuďom, ktorí to najviac potrebujú je nespochybniteľný zmysel života a našej práce. A práve zdravotní klauni nám v tom sú a dúfame, že aj naďalej budú, významnou mierou nápomocní.“

  Ing. Tatiana Nesvadbová, riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb Dolný Kubín

 

Koordinátorka programu

Zdravotná klaunka

Eva Okoličániová

seniori@cervenynos.sk