Poslanie

Naším poslaním je prostredníctvom klaunského umenia prinášať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú.

Naše základné hodnoty sú:
rešpekt, odvaha, tvorivosť, zodpovednosť, profesionalita, autenticita, radostnosť.

 

  

  

Adresa

Klenová 8, 831 01 Bratislava (mapa)