Poslanie a hodnoty

Naším poslaním je prostredníctvom klaunského umenia prinášať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú.

Naše základné hodnoty sú:

Autenticita

Na nič sa nehráme. Správame sa a komunikujeme otvorene, sme úprimní k sebe aj k nášmu okoliu. Naše hodnoty sú našou prirodzenou súčasťou.

 

Tvorivosť

Tvorivosť je hnacou silou našej misie. Hľadáme dokonalé a originálne riešenia a prostredníctvom klaunského umenia vytvárame nové koncepty, ktoré sú prínosom pre spoločnosť.

 

Profesionalita

Humor berieme vážne. Sme ctižiadostiví a profesionálni. Neustále sa vzdelávame a pracujeme na sebe, aby sme mohli napĺňať naše poslanie a dosahovať nové méty. Ostatní môžu od nás očakávať to najlepšie.

 

Rešpekt

Rešpektujeme potreby a pocity nášho okolia. Uvedomujeme si, že každý človek je jedinečný a ku každému pristupujeme individuálne.

 

Zodpovednosť

Preberáme zodpovednosť za naše rozhodnutia. Plníme si naše povinnosti a záväzky. Okolie nám dôveruje a môže sa na nás spoľahnúť.

 

Odvaha

Dokážeme prekonať vlastný strach a zábrany, aby sme mohli pomáhať. Veríme, že vďaka odvážnym krokom sa rozvíjame a rastieme.  Chceme inšpirovať ostatných.

 

Radostnosť

Prinášame radosť a smiech. Veríme v krásu ľudských emócií. Smejeme sa sami zo seba a vytvárame magické momenty, ktoré podporujú radostnejší pohľad na svet aj pre iných.

  

Video

Adresa

Klenová 8, 831 01 Bratislava (mapa)