Viac smiechu pre seniorov

Zverejnené: 16. Január 2017

Dotyk, úsmev, pohladenie... Seniori sú vďační za každú chvíľu, ktorú im venujeme. Koncom roka 2016 sme pre seniorov pripravili 15 návštev v zariadeniach, ktoré bežne nenavštevujeme.

Zavítali sme do zariadení v mestách: Galanta, Horelica, Hrnčiarske Zalužany, Humenné, Košice, Levice, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Nižná Polianka, Slovenská Ľupča, Teplička nad Váhom, Zborov.

Prekvapenie sa striedalo s radosťou, smiechom a dojatím. Bol to silný zážitok aj pre zdravotných klaunov.

,,Pri pánovi Milanovi sme sa dozvedeli, že kedysi vyrábal divadelné kostýmy. Tak sme sa s ním porozprávali aj o divadle, čo mu zjavne urobilo dobre, pretože sme sa v tom vyznali. A keď sme mu spievali pesničku, od dojatia sa rozplakal. Vraj pri tej pesničke znovu uvidel svoju nebohú manželku. Aj takéto emócie prináša naša práca."

zdravotný klaun Michal Kucer

Nadšené ohlasy personálu

Keď prichádzame do nových zariadení, často je personál trochu opatrný. Mnohí si nevedia predstaviť, ako dokáže humor zdravotných klaunov pomáhať dospelým. O to väčšie je ich prekvapenie z bezprostredných reakcií seniorov.

,,Prácu zdravotných klaunov sme videli ,,v priamom prenose" a boli sme z toho všetci užasnutí. Ja osobne som si nevedela predstaviť, ako zdravotní klauni vedia komunikovať so seniormi....dá sa to. Som nesmierne šťastná, že ste aspoň na malú chvíľu rozveselili ich smutné duše."

PhDr. Mária Vereščáková
zariadenie Via Lux, DSS a ZpS Košice - Barca

Aby zdravotní klauni mohli robiť svoju prácu, musia prejsť mnohými odbornými školeniami. Rozumejú diagnózam, ktorými trpia seniori a citlivo, individuálne pristupujú ku každému z nich.

,,Tá empatia, ktorá až sálala z klaunov, mala u našich klientov veľmi pozitívnu odozvu. Každý dotyk ruky, pohladenie, držanie za ruky vyvolávalo na tvárach klientov úsmevy. Hlavne naši klienti s diagnostikovanou Alzheimerovou demenciou alebo s inými demenciami boli nabudení a šťastní ešte niekoľko dní."

Mgr. Anna Feketeová
DD a DSS Sušany

Nielen choroba, ale aj osamelosť často trápi seniorov. Zdravotní klauni so sebou prinesú radosť a ľudské teplo, ktoré v senioroch zostáva ešte dlho po ich odchode.

,,S úžasom sme vnímali činnosť vašich kolegov a aj to s akou profesionalitou, ale aj spontánnosťou sa venovali našim klientom. Veľmi radi budeme s Vami spolupracovať a aj týmto spôsobom vytvárať v zariadení pre našich klientov pocit pokoja, bezpečia a lásky."

Mgr. Gabriela Kopčajová
zariadenie Pohoda seniorov, Galanta

 Projekt bol realizovaný s podporou Nadačného fondu EPH.

 

Zdroje fotografií: zariadenie Via Lux, DSS a ZpS Košice - Barca; zariadenie Pohoda seniorov, Galanta; zariadenie VALLE n. o., Humenné

Video

Adresa

Klenová 8, 831 01 Bratislava (mapa)