PSS podporila Červený Nos

Zverejnené: 20. December 2017

Zdravotní klauni majú odteraz náležité vybavenie a svoj školiaci priestor, kde môžu zdokonaľovať svoje klaunské a hudobné zručnosti. To všetko vďaka Prvej stavebnej sporiteľni.

 

Tlacova_konferencia_PSS_Cerveny_Nos
FOTO: Vďaka PSS majú zdravotní klauni novú školiacu miestnosť 


Vzdelávanie a zdokonaľovanie zručností je pre profesionálnych zdravotných klaunov základom pre ich prácu s pacientmi. Aj preto uvítali možnosť uchádzať sa o finančný príspevok humanitárneho programu Prvej stavebnej sporiteľne na potrebnú úpravu a vybavenie školiaceho priestoru.

„Humor berieme vážne. Bez vzdelávania, bez práce na sebe a neustáleho zdokonaľovania by zdravotní klauni neboli profesionálmi vo svojom odbore a znamenalo by to, že môžu v nemocnici viac uškodiť ako pomôcť. Sme veľmi vďační Prvej stavebnej sporiteľni za to, že pomohla nášmu združeniu práve v tejto oblasti. Chýbal nám dosiaľ takýto priestor aj potrebné vybavenie. Odteraz môžeme časť našich workshopov organizovať priamo v sídle združenia, čo má pre nás mnoho výhod. Vybavenie, ktoré sme zaobstarali, je z väčšej časti mobilné, takže ho môžeme využiť aj v prípade workshopov, ktoré sa budú konať inde.

umelecký riaditeľ o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors Pavel Mihaľák.

Nová školiaca miestnosť sa krstila v stredu 20.12. 2017. Generálny riaditeľ PSS Imrich Béreš a výkonná riaditeľka Zuzana Ambro krstlili bublinkami - no tými klaunskými, z bublifuku.

 

Krst novej skoliacej miestnosti PSS
FOTO: Školiacu miestnosť sme pokrstili bublinami z bublifuku


„Naším cieľom a našou snahou je prispievať ku kvalitnejším životným podmienkam prostredníctvom lepšieho bývania. Myslíme však aj na tých, ktorí nemajú toľko šťastia, aby  si mohli svoj domov užívať v zdraví a bez ťažkostí, preto pravidelne prispievame na rôzne charitatívne projekty. Vyčariť úsmev na tvárach chorým deťom, považujem za ten najväčší dar, aký môžu dostať, preto som nesmierne rád, že sme tentoraz pomohli vytvoriť práve priestor pre vzdelávanie profesionálnych zdravotných klaunov.“
 

Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne

Spomedzi žiadostí o finančnú pomoc, s ktorými sa na PSS, a. s., každoročne obracajú  prevažne neziskové organizácie,  je vždy vybraných niekoľko projektov, ktoré sú v rámci humanitárneho programu spoločnosti podporené. Tento rok sa v PSS, a. s., rozhodli podporiť sumou 20 000 eur projekt o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors.  

 

DSC 0167
FOTO: Doktor Púpava bol jedným z prvých klaunov, ktorí vyskúšali školiacu miestnosť


Z príspevku vo výške 20 000 eur občianske združenie zakúpilo vybavenie potrebné pre vzdelávanie aj zdokonaľovanie umeleckých zručností zdravotných klaunov.
Pri obstarávaní vybavenia sme si urobili dôkladný prieskum trhu a vyberali sme z viacerých ponúk, aby sme prostriedky získané z grantu, využili čo najefektívnejšie. Okrem vybavenia, ktoré je nainštalované priamo v školiacej miestnosti ako napr. veľkoplošné zrkadlá, plátno, projektor, divadelná opona, sme zakúpili napr. mobilné pódium, divadelné žinenky, divadelný koberec, ozvučovaciu a osvetľovaciu techniku, či rekvizity a nástroje potrebné k nácviku.

Veľmi si vážime aktivity Prvej stavebnej sporiteľne, ktorá v rámci svojich grantových programov pomáha tam, kde je to potrebné.

Video

Adresa

Klenová 8, 831 01 Bratislava (mapa)