Klaunov môžu zažiť aj dospelí pacienti

Zverejnené: 08. November 2017

Humor ako dúšok radosti pre dospelých, ťažko chorých pacientov. S programom „Kôš plný humoru" v novembri mierime do slovenských nemocníc, aby sme priniesli radosť tým, ktorí ju potrebujú. 

Kos plny humoru nemocnica Zilina
FOTO: Zdravotní klauni na onkologickom oddelení nemocnice v Žiline


Zdravotní klauni rozveseľujú dospelých každú jeseň

Program „Kôš plný humoru" realizuje ČERVENÝ NOS Clowndoctors raz za rok na jeseň v šiestich nemocniciach v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach. Program je určený najmä pre dospelých onkologických pacientov, ktorí trávia v nemocniciach dlhé a náročné chvíle. 

Príchod zdravotných klaunov naplní oddelenie hudbou a smiechom. Zdravotní klauni so sebou prinesú aj „Koše plné humoru" - balíčky, ktoré sú humorom doslova nabité. Sú v nich knihy, krížovky, hlavolamy či masážne a antistresové loptičky. Skrátka všetko, čo pomôže rozptýliť, prípadne dodať novú energiu.


Rozosmiať dospelého pacienta je krásny pocit

Zdravotní klauni vedia, že návštevy dospelých si vyžadujú iný prístup, ako klauniády pre deti. Dôležitá je predovšetkým empatia a schopnosť klauna vycítiť náladu a rozpoloženie pacienta.

„Deti sú bezprostrednejšie, dajú vám okamžite najavo buď záujem, alebo nezáujem. U dospelých niekedy trošku dlhšie trvá, kým sa im dostaneme „na kobylku". Ale keď sa ich podarí rozosmiať, je to o to krajšie."

Boris Bačik (v nemocnici známy ako Pepan Fešák)

Aké sú reakcie dospelých pacientov? Mnohí sú vďační za spestrenie a chvíle, ktoré ich priviedli na iné myšlienky. Humor je dôležitý aj pre príbuzných, ktorých zdravotní klauni taktiež stretávajú v nemocničných izbách. Na klaunov sa teší aj nemocničný personál.


Koho, kedy a kde poteší Kôš plný humoru?

 

8.11. 2017         Fakultná nemocnica Nitra  Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie
21.11. 2017 FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica  Onkologická klinika SZU
22.11. 2017 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice  Klinika hematológie a onkohematológie
22.11. 2017 Univerzitná nemocnica Ružinov Bratislava  Klinika pneumológie a ftizielógie I, Oddelenie klinickej onkológie
28.11. 2017 NOÚ Bratislava

Oddelenie gynekologickej onkológie a Klinika chirurgickej onkológie v hlavnej budove

29.11. 2017 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie, Neurologické oddelenie
     

 

Tento projekt realizuje občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors s finančnou podporou spoločnosti Siemens. Ďakujeme!

 

Adresa

Klenová 8, 831 01 Bratislava (mapa)