Cena BSK pre Červený Nos

Zverejnené: 23. November 2017

Máme veľkú radosť! Za našu dlhodobú prácu so seniormi sme si prevzali Ocenenie v sociálnej oblasti za rok 2017, ktoré udeľuje Bratislavský samosprávny kraj.

 

Zdravotní klauni prinášajú úsmevy seniorom už 7 rokov s programom Smiech nepozná vek. Navštevujú domovy dôchodcov a geriatrické oddelenia nemocníc, v ktorých seniori často trávia dlhé a náročné chvíle. Práve humor je pre týchto ľudí sviežim vánkom, ktorý im prinesie radosť a pocit pohody.

 

Seniori zdravotni klauni ocenenie

  

Ocenenie v sociálnej oblasti za rok 2017

Na cenu Bratislavského samosprávneho kraja nominoval o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, a to v kategórii Dobrovoľníctvo a filantropia.

 

„Zdravotní klauni formou humoru seniorov odpútajú od strachu, napätia a od úzkosti spojenej s ochorením (Alzheimerova choroba, demencia), ktorým trpia. Pri individuálnych návštevách prispôsobujú svoj program tak, aby aktivizovali ich pamäť, podporili pocit dôležitosti a priniesli  hlboký emotívny zážitok.“

DSS a ZpS Kaštieľ

Zariadeniu DSS a ZpS Kaštieľ srdečne ďakujeme za nomináciu.

 

Smiech a fantázia

Klauniády pre seniorov sú plné smiechu, hudby, tanca a občas dokonca aj exotiky. Zdravotní klauni si vždy dopredu pripravia tému a potom už stačí iba nechať sa unášať fantáziou.

 

„Zdravotní klauni sú schopní takmer všetkého. Zo zariadenia pre seniorov Kaštieľ v Stupave napríklad urobili Paríž. Stačili romantické francúzske pesničky na harmonike, žaba vo vrecku ako tradičný francúzsky obed a Eiffelovu vežu robil ten, kto bol práve po ruke. Vive la France!“

Zdravotná klaunka Eva Okoličániová

 kolaz FB Viva la France
   FOTO: Seniorom sa cesta do Paríža" tak páčila, že klaunov dokonca namaľovali. :)

 

» Prečítajte si príbeh o malých zázrakoch, ktoré zažívame so seniormi.

 

Video

Adresa

Klenová 8, 831 01 Bratislava (mapa)