Rok 2018 bol pre nás rekordný

Zverejnené: 15. Január 2019

Máme veľkú radosť! V roku 2018 sa nám podarilo zrealizovať najvyšší počet návštev v 15-ročnej histórii občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors.


Profesionálni zdravotní klauni zrealizovali minulý rok dokopy 2 799 zdravotných klauniád (klaunských návštev), čo je o 243 viac ako v roku 2017. Zároveň sme spustili nový program pre seniorov pod názvom Varieté a do zoznamu navštevovaných nemocníc pribudli dve ďalšie. 

rok 2018 v cislach 4

Zdravotné klauniády

Z celkového počtu až 2 079 zdravotných klauniád predstavovali návštevy hospitalizovaných detí na 83 detských oddeleniach v 53 nemocniciach po celom Slovensku. Zoznam nami navštevovaných nemocníc sme rozšírili o nemocnicu na Myjave a vo Veľkom Krtíši, ale napr. aj o chirurgické oddelenie košickej Detskej fakulltnej nemocnice. V decembri 2018 sme tiež rozbehli ambulantné klauniády v čakárňach odborných ambulancií v DFN Košice.


NOS - Na Operačnú Sálu

V rámci špeciálneho programu N.O.S. - Na operačnú sálu (zdravotný klaun sprevádza počas celého dopoludnia deti na operáciu) urobilo združenie 212 klauniád, čo je taktiež doterajší rekord. Program sa realizuje na chirurgiách v NÚDCH v Bratislave a v banskobystrickej DFNsP.


Prezuvky máme

Dvojica profesionálnych zdravotných klaunov zavítala s programom Prezuvky máme v r. 2018 do domácností s nevyliečiteľne chorým dieťaťom v paliatívnej či intenzívnej domácej starostlivosti až 46-krát. 


Fidlikára

S programom Fidlikára putovali klauni po celom Slovensku do špeciálnych škôl za autistickými deťmi a deťmi s ťažkým a kombinovaným postihnutím 59 krát.


Cirkus Paciento

ČERVENÝ NOS Clowndoctors pripravil počas minulého roka 10 krát celotýždňový program Cirkus Paciento, počas ktorého sa deti na psychiatrických oddeleniach, onkologických oddeleniach či v liečebných domoch učia klaunské zručnosti, aby sa stali hviezdami na záverečnom vystúpení.


rok 2018 v cislach seniori3


Návštevy seniorov

Zdravotní klauni navštevujú okrem detí aj seniorov na geriatrických oddeleniach nemocníc a v domovoch seniorov (pravidelne chodia do 28 zariadení). V r. 2018 sme zrealizovali 304 seniorských návštev v rámci programu Smiech nepozná vek a v rámci nového trojdňového programu Varieté.


Smiech aj pre dospelých

ČERVENÝ NOS Clowndoctors má vo svojom portfóliu aj 2 programy zamerané na dospelých pacientov. V novembri priniesli klauni závan humoru a dobrej nálady na 6 onkologických oddelení v rôznych kútoch Slovenska. Z pilotného programu návštev na ženskom oddelení Psychiatrickej nemocnice P. Pinela v Pezinku sa v r. 2018 stali obľúbené pravidelné návštevy v dvojtýždňovej frekvencii. Špeciálnu klauniádu pripravili zdravotní klauni v decembri aj pre chorých ľudí bez domova v Útulku sv. Lujzy de Marillac v Bratislave.


Za všetkými týmito číslami vidí riaditeľka združenia, Zuzana Ambro, hlavne ľudí:

„Či už ide o 61 profesionálnych zdravotných klaunov, ale aj našich podporovateľov, bez ktorých by sme naše poslanie nemohli napĺňať. A hlavne rozosmiate tváre detí, ich rodičov, seniorov či personálu. Veľkým zadosťučinením a ocenením našej práce bol dvojitý titiul Slovenka roka 2018 pre našu predsedníčku MUDr. Katarínu Šimovičovú.“


Rok 2019 v znamení 15. výročia

V tomto roku, kedy si združenie pripomína 15. výročie od svojho vzniku, pripravuje ČERVENÝ NOS Clowndoctors ďalší rozvoj svojho projektu.

„Už od začiatku januára 2019 začali zdravotní klauni navštevovať detské psychiatrické oddelenie prešovskej nemocnice,“ informuje riaditeľka Zuzana Ambro. „Veríme, že sa nám podarí projekt ďalej rozvíjať a prinášať radosť a smiech ešte väčšiemu počtu tých, ktorí to potrebujú – či už sú to choré deti, seniori aj dospelí pacienti.“

Aj vzhľadom na rozširovanie svojich aktivít sa združenie rozhodlo vyhlásiť výberový workshop na nových členov, ktorí posilnia súčasný 61-členný tím profesionálnych zdravotných klaunov a klauniek a to v regiónoch Banská Bystrica, Bratislava a okolie Komárna a Nových Zámkov. Podmienkou pre absolvovanie výberového workshopu sú vek nad 21 rokov, dobrý zdravotný stav, vítané sú skúsenosti z oblasti dramatického umenia, hudobný talent, prirodzený vľúdny vzťah k ľuďom a humor. Záujemcovia môžu posielať svoje životopisy s fotografiou spolu s motivačným listom na adresu: administrativa@cervenynos.sk do 10.02.2019.

ČERVENÝ NOS Clowndoctors je aj tento rok prijímateľom 2% z dane.


Ďakujeme

Rok 2018 bol plný smiechu. A to vďaka vám. Vaša podpora priniesla radosť tým, ktorí to naozaj potrebujú. Ďakujeme.

 

...a prineste smiech deťom do nemocníc

 

Video

Adresa

Klenová 8, 831 01 Bratislava (mapa)