Pavel Mihaľák: Klaunské remeslo je najlepšia škola života

Zverejnené: 23. Január 2019

Práca zdravotného klauna nie je jednoduchá. No tých, ktorí sa pre ňu rozhodnú, čaká dobrodružná cesta. O tom, kto môže byť zdravotným klaunom a ako prebieha konkurz sme sa porozprávali s Pavelom Mihaľákom, umeleckým riaditeľkom občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors.

MCA 7101A2


Kto sa môže stať zdravotným klaunom?

Každý kto sa chce stať zdravotným klaunom musí splniť tri podmienky. Prvou je vek nad 21 rokov, druhou je dobrý zdravotný stav a treťou podmienkou je byť úspešný na výberovom konkurze.


Čo čaká záujemcov, ktorí sa rozhodnú prihlásiť?

Určite ich čaká veľmi zaujímavá a vzrušujúca cesta sebapoznania a zasvätenia do klaunského umenia počas výberového workshopu. Najskôr však musia poslať motivačný list a životopis. Potom ich už čaká spomínaný výberový workshop, ktorý má niekoľko kôl. Zvyčajne 3-4.


Aké vlastnosti by mal mať úspešný kandidát, aby sa dostal do tímu?

Sú tu dva aspekty, ktoré rozhodujú. Jedným sú umelecké predpoklady a druhým osobnosť človeka. Ten, kto by chcel byť v tíme zdravotných klaunov, musí počas konkurzu pochopiť podstatu klauna a vedieť inteligentne pracovať s jeho „blbosťou“. Zdá sa to možno trošku zvláštne, ale áno, klaun predstavuje všetku hlúposť sveta, na ktorej sa ľudia po stáročia smejú. Druhým aspektom, ako som spomínal, je osobnosť človeka. Musí byť veľmi empatický, ale zároveň odolný voči stresu. Musí byť schopný nebrať osobne utrpenie pacientov a ich blízkych. Ale musí im rozumieť. No a v neposlednom rade musí mať celoživotnú chuť sa vzdelávať, lebo to ho čaká, ak bude jedným z nás. ;)


Väčšina zdravotných klaunov sú vyštudovaní herci a bábkoherci. Môže sa prihlásiť aj človek, ktorý umenie neštudoval?

Ako správne vravíte, väčšina. Teda nie všetci. Máme medzi sebou kolegyne a kolegov aj z iných profesií, ktorí jednoducho v sebe mali skrytý talent klauna. Takže áno, aj človek bez umeleckej školy alebo praxe sa môže prihlásiť. Nie vždy platí, že dobrý herec môže byť dobrý klaun a naopak, nie každý klaun môže byť herec.


Koľko času zaberie zdravotnému klaunovi jeho práca?


Je to individuálne. Väčšina našich klaunov pracuje v divadlách či iných inštitúciách. Prácu klauna vykonávajú popri svojom hlavnom zamestnaní. Naši klauni nie sú dobrovoľníci, ako si mnohí myslia. Sú to vyškolení profesionáli, pričom vzdelávanie, ktoré je súčasťou ich práce, je náročné aj na čas. Návštevy klaunov v nemocniciach sú pravidelné, jedna návšteva trvá 3 až 4 hodiny, mesačne ich zrealizujeme vyše 200. Uvedomujeme si, že takúto náročnú prácu nezvládne vykonávať hocikto, neprofesionál by mohol v ťažkej situácii citlivej detskej duši viac uškodiť, ako pomôcť. Aj preto sú nároky pri ich výbere také vysoké.


Čo máš najradšej na svojej klaunskej práci? Prečo by si túto prácu odporučil ostatným?

Klaunské remeslo mi prináša tú najlepšiu školu života. Veľké umelecké vyjadrenie sa. Aj vzrušujúce chvíle a veľa radosti. Ak mám ale povedať, čo mám najradšej na práci zdravotného klauna, tomuto všetkému dominuje napĺňajúci pocit z dávania radosti a povzbudenia tým, ktorí to práve potrebujú. Je to neskutočne ľudská profesia.

Video

Adresa

Klenová 8, 831 01 Bratislava (mapa)