Zdravotní klauni z celého Slovenska sa stretli v Starej Lesnej

Zverejnené: 23. August 2018

Koncom augusta sa v Starej Lesnej stretlo takmer šesťdesiat zdravotných klaunov. Štyri dni boli nabité prednáškami a workshopmi, ktoré klaunom pomôžu vykonávať svoje poslanie profesionálnejšie. Témou tohto ročníka bola psychológia a komunikácia.

prednaska s Barborou Kucharovou3
(FOTO: Barbora Kuchárová prednáša zdravotným klaunom o nenásilnej komunikácii)


Národné stretnutie profesionálnych zdravotných klaunov o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors sa koná každoročne koncom augusta. Jeho zámerom je hlavne vzdelávanie a vzájomná výmena skúseností zdravotných klaunov, ktorých je už v tíme 61 a pôsobia vo všetkých regiónoch Slovenska.

Psychológia je pre klauna rovnako dôležitá ako klaunské umenie. Počas tohtoročného stretnutia mali zdravotní klauni možnosť získať nové vedomosti zo psychológie a zdokonaľovať sa v tzv. nenásilnej komunikácii.

„Obe témy sú dôležitou súčasťou našej práce, pretože nie je to len klaunské umenie, ktoré je naším nástrojom, aby sme mohli pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. Rovnocennou súčasťou profesie zdravotného klauna je aj dobre pripravená osobnosť,” tvrdí umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák, ktorý je zodpovedný aj za oblasť vzdelávania tímu zdravotných klaunov. 

 klauni pocas praktickej casti
(FOTO: Súčasťou prednášok boli aj praktické cvičenia)


Psychológ Harinek: „Humor do nemocnice patrí.”

O psychológii v nemocničnom prostredí prednášal psychológ Ľubomír Harinek, ktorý pôsobil v minulosti na Klinike detskej onkológie a hematológie NÚDCH v Bratislave a prácu zdravotných klaunov dôverne pozná.

Vnímal som ich ako súčasť nemocnice,” hovorí Ľ. Harinek. „Mnohé z detí mali medzi klaunmi svojich kamarátov. Ja osobne mám humor veľmi rád, verím tomu, že klaun, ktorý svojím umením brnkne na strunu dieťaťa, môže dosiahnuť viac ako psychológ, ktorému to zrovna s tým konkrétnym dieťaťom v danom čase nejde,” tvrdí psychológ.

Harinek dodáva, že funkcia humoru na detskom oddelení je dôležitá. Humor pomáha pacientom, ale aj ich rodine či zdravotníckemu personálnu ľahšie zvládať náročné situácie.

Niekomu sa môže zdať nemiestne spájať humor s nemocnicou obzvlášť s "ťažkými" pediatrickými oddeleniami ako je napríklad onkológia. Pravdou však je, že samotní pacienti vedia prekvapiť svojím humorom. Na jednej strane je to teda humor detských pacientov, prípadne ich rodičov, ktorý má za cieľ odľahčiť ťažkú situáciu, posunúť ju do absurdity, na ktorej sa dá zasmiať. Na druhej strane je to humor zdravotníckeho personálu ako súčasť "akútnej" psychohygieny.”

 

prednaska s L3. Harinekom
(FOTO: Psychológ Ľubomír Harinek rozpráva o psychológii v nemocnici)


Klauni si často neuvedomujú, v akom traumatizujúcom prostredí pracujú

Klinická psychologička a psychoterapeutka Barbora Kuchárová sa vo svojom celodennom intenzívnom seminári venovala využitiu nenásilnej komunikácie.

„Je to vlastne systém pozitívnej nekonfrotačnej podporujúcej komunikácie, ktorú klauni môžu využiť pri priamej práci s pacientom, či už detským alebo seniorským, aby viac vnímali jeho potreby a nastavenie,” vysvetľuje Barbora Kuchárová. „Tento systém komunikácie môžu zdravotní klauni využívať samozrejme aj medzi sebou. Ich profesia je veľmi zaťažujúca, mnohokrát si ani neuvedomujú v akom traumatizujúcom prostredí sa vyskytujú a potrebujú spolu nezraňujúco odkomunikovať určité veci, návrhy na zlepšenia alebo upevnenie spolupráce - aj do tímu, aj smerom k pacientovi”, upresňuje význam svojej témy pre klaunov psychologička.


Zdravotní klauni berú humor vážne

Vzdelávanie a neustály rozvoj sú nevyhnutné pre profesionálnych zdravotných klaunov zo združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors.

„Humor berieme vážne a vzdelávaním sa snažíme posunúť úroveň našej profesie vyššie,” hovorí umelecký riaditeľ Pavel Mihaľák.

Každý zdravotný klaun sa počas svojho pôsobenia v organizácii zúčastňuje rôznych workshopov, ktoré sú zamerané na klaunské, pohybové či hudobné umenie, ale do vzdelávacieho systému združenia patria aj prednášky z oblasti medicíny a psychológie.

„V spolupráci s RED NOSES International, ktoré združuje organizácie profesionálnych zdravotných klaunov, sme vypracovali presný model vzdelávania. Zahŕňa rôzne workshopy povinné pre všetkých profesionálnych zdravotných klaunov. Tí ich musia v istom časovom úseku absolvovať, aby získali certifikát profesionálneho zdravotného klauna, ktorý bude podmienkou pôsobenia v združení,” dodáva Pavel Mihaľák.

 

Prečítajte si článok: Ako sa stať zdravotným klaunom

 

...a prineste smiech deťom do nemocníc

Video

Adresa

Klenová 8, 831 01 Bratislava (mapa)