Reakcia zástupcov občianskeho sektora

Zverejnené: 27. Marec 2018

O.Z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors sa pridalo k stanovisku zástupcov občianskeho sektora na nepodložené útoky politikov.

O.Z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors sa prostredníctvom svojej výkonnej riaditeľky Zuzany Ambro pridalo k stanovisku zástupcov občianskeho sektora na nepodložené útoky politikov o netransparentnom financovaní neziskového sektora a vplyvu zahraničia na jeho fungovani (celé Stanovisko uverejňujeme pod týmto textom).

 

 Zuzana Ambro vyhlasenie  

„Odmietame útoky, ktorými sa niektorí politici snažia odpútať pozornosť od vlastných zlyhaní a prešľapov a presmerovať hnev a nedôveru občanov našej krajiny na neziskový sektor. Namiesto podpory tretiemu sektoru, ktorý často supluje úlohy sektora verejného, sa neustále stretávame s útokmi a prekážkami zo strany mnohých politikov.“

Zuzana Ambro

 

 

 

 

 

 

 

 

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors bolo v decembri 2017 ocenené verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou. Združenie každoročne zverejňuje výsledky vo výročnej správe, ktorá je potvrdená auditorom. Všetky aktivity o.z. sú pod dohľadom certifikovaného auditora, ktorého kontrolu povinne podstupujeme každý rok. Auditori počas auditu podrobne kontrolujú aj formu a úspešnosť získavania prostriedkov ako aj ich využitie.

V roku 2017 pochádzalo 80 % príjmov od našich individuálnych donorov, 17 % príjmov sme získali vďaka 2 percentám z dane a zvyšné 3 % pochádzajú od firemných darcov.

Záverečné a výročné správy o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors nájdete tu: Doklady združenia.

 Reakcia zástupcov občianskeho sektora na nepodložené útoky politikov o netransparentnom financovaní neziskového sektora a vplyvu zahraničia na jeho fungovanie

26. marca 2018, Bratislava


Financie zo zahraničia boli v 90. rokoch na Slovensku výrazným zdrojom príjmov neziskového sektora na Slovensku. Aj práve vďaka nim sa nám podarilo posilniť občiansku spoločnosť a demokratické procesy. Slovensko sa ako liberálna demokracia priblížilo Európe, čo umožnilo našu integráciu do EÚ a NATO.

Podiel zahraničných zdrojov na celkovom financovaní tretieho sektora na Slovensku je však v súčasnosti vo výške okolo 6 %. Väčšinu z toho tvoria zdroje Európskych spoločenstiev, tzv. Nórske fondy a zdroje Európskeho združenia voľného obchodu. Uvedené údaje vychádzajú z oficiálnych štatistík Ministerstva financií SR a Štatistického úradu SR.

Mimovládne organizácie môžu mať rôzne podoby: nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie alebo neinvestičné fondy. Všetky druhy organizácií podliehajú slovenskej legislatíve a ich činnosť je regulovaná a kontrolovaná. Organizácie musia dodržiavať zákon o účtovníctve a niektoré majú povinnosť poskytnuté financie transparentne zverejňovať vo svojich výročných správach. V prípade nadácii sú tieto výročné správy povinne auditované nezávislými certifikovanými audítormi.

Všetky informácie o financovaní mimovládnych organizácií sú v súčasnosti verejne dostupné. Požiadavky na sprehľadnenie financovania tretieho sektora preto vnímame ako búchanie na otvorené dvere.

Za Iniciatívu Chceme veriť:


• Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka, Nadácia Pontis
• Zuzana Števulová, predsedníčka združenia, Liga za ľudské práva
• Zuzana Wienk, riaditeľka, Aliancia Fair Play
• Veronika Pracharová, projektová manažérka, Inštitút pre dobre spracovanú spoločnosť (SGI)
• Ján Hargaš, výkonný riaditeľ, Slovensko Digital
• Juraj Rizman, hovorca, Via Iuris
• Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie pre otvorenú spoločnosť

K stanovisku sa pripojili aj ďalšie osobnosti neziskového sektora:
• Marcel David Zajac, podpredseda, Rada vlády pre MVO
• Zuzana Suchová, fundraiserka, Nadácia Cvernovka
• Radana Deščíková, senior programová manažérka, Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis
• Boris Strečanský, senior expert, Centrum pre filantropiu n.o.
• Magdaléna Rothová, riaditeľka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
• Andrea Cox, riaditeľka, OZ Digitálna inteligencia
• Laura Dittel, riaditeľka, Karpatská nadácia
• Ondrej Gallo, riaditeľ, Nadácia pre deti Slovenska
• Peter Medveď, riaditeľ, Nadácia Ekopolis
• Braňo Tichý, riaditeľ, Človek v ohrození
• Martin Macko, výkonný riaditeľ, Iniciatíva Inakosť
• Nina Galanská, riaditeľka, Nadácia Milana Šimečku
• Martin Slávik, člen združenia, Living Memory
• Janette Motlová, zakladateľka a trénerka, Od emócií k poznaniu,n.o.
• Ádám Pál, podpredseda, Diákhálózat - Študentská sieť
• Ján Mazúr, Aliancia Stará tržnica
• Gábor Bindics, Aliancia Stará tržnica
• Ctibor Košťál, riaditeľ, Inštitút pre dobre spracovanú spoločnosť (SGI)
• Martin Kollárik, projektový manažér. Inštitút pre dobre spracovanú spoločnosť (SGI)
• Richard Turcsányi, riaditeľ STRATPOL – Inštitút strategických politík n.o.
• Daniel Kaba, riaditeľ, ADRA Slovensko
• Ivana Kohutková, riaditeľka, Greenpeace Slovensko
• Mária Sliacka, výkonná tajomníčka, Platforma MVRO
• Zuzana Ambro, výkonná riaditeľka, Červený Nos Clowndoctors
• Andrej Schulcz, riaditeľ, Slovenská debatná asociácia a predseda, Rada mládeže Slovenska
• Vladimír Špánik, predseda, Združenie občanov miest a obcí (ZOMOS)
• Sergej Kára, projektový riaditeľ, OZ Vagus
• Ladislav Oravec

 

Video

Adresa

Klenová 8, 831 01 Bratislava (mapa)