Odborne o klaunskom umení

Zverejnené: 03. Apríl 2018

Boli sme súčasťou unikátnej medzinárodnej konferencie „The Art of Clowning“ vo Viedni. Až 400 účasníkov konferencie boli dôkazom toho, že klaunské umenie a jeho využitie v oblasti zdravia je široký fenomnén, ktorý sa tiahne naprieč všetkými kontinentmi. Ako to na konferencii vyzeralo?

 

Prišli účastníci z vyše 50 krajín

V stredu ráno sa zaplnila sála viedenskej univerzity „Vienna University of Economics and Business" 400 účastníkmi z vyše 50 krajín sveta. Boli medzi nimi zdravotní klauni, manažéri a fundraiseri klaunských organizácií, vedeckí pracovníci, psychológovia, či doktori.

Konferenciu organizovala medzinárodná organizácia Red Noses International. Prednášky viedli svetovo uznávaní umelci a odborníci, ktorí sa pozreli bližšie na tému „The Art of Clowning“ („Umenie klaunovania") v kontexte zdravia, kultúry a vedy. Nechýbali ani praktické workshopy pre zdravotných klaunov a priestor pre diskusiu a výmenú skúseností.

Klaun musí vedieť „správne" aj zakopnúť

Píjemným prekvapením na úvod bola prednáška svetovo uznávaného belgického umelca Josa Houbena, ktorý sa venuje prepojeniu komédie a pohybového divadla. Houben bravúrne predviedol niekoľko možných spôsobov práce s telom pri tvorbe klaunských gagov. Aj obyčajné zakopnutie môže byť pre klauna zdrojom nevyčerpateľných možností ako vytvoriť vtipnú situáciu.

Jos Houben následne rozvinul túto tému v praktickom workshope určenom najmä pre zdravotných klaunov s názvom „Pohyb a hravosť". Niektoré z ďalších zaujímavých workshopov, na ktorých si účasníci mohli cibriť svoje klaunské zručnosti, boli napríklad: „Bábky ako terapeutický nástroj“, „Klaun a jeho maska", „Spontánny spev a zvuk", či „Kostým ako nástroj pre vizuálnu komunikáciu“.

Ako súvisí klaunovanie a opera?

Na to vo svojej prednáške odpovedal Rolando Villazón, popredný tenorový operný spevák a ambasádor klaunskej organizácie Red Noses International. Rolando Villazón, ktorý vystupoval v najznámejších svetových orchestroch, si sám vyskúšal prácu zdravotného klauna a deti v nemocniciach navštevoval pod klaunským menom „doktor Rollo".

„Klauni vytvárajú novú realitu. Obdivujem, ako sa dokážu okamžite prispôsobiť atmosfére v izbe a tomu, čo práve pacient potrebuje."

Rolando Villazón

Na konferencii a úvodnej prednáške nechýbal ani legendárny americký umelec Michael Christensen, zakladateľ Big Apple Circus Clown Care, ktorý v roku 1986 prišiel ako prvý s nápadom vyskúšať prítomnosť klaunov na detských oddeleniach nemocníc. Je teda zakladateľom a „otcom" myšlienky zdravotných klaunov.

HCIM

(FOTO: Prvý deň konferencie HCIM vo Viedni)

Je zdravotný klaun umelcom či terapeutom?

Na konferencii prednášali odborníci, ktorí sa pozreli na prácu zdravotných klaunov z vedeckého pohľadu. V panely s názvom Psychosociálna starostlivosť o deti s chronickým ochorením" vystúpil aj Peter Krajmer, klinický psychológ z Kliniky detskej hematológie a onkológie, NÚDCH Bratislava, ktorý poskytol bližší pohľad na psychický stav detských onkologických pacientov a tiež na prínos zdravotných klaunov.

Prienik medzi klaunovaním a terapiou hľadala vo svojej prednáške aj Gabriela Rajniaková. Gabika je zdravotnou klaunkou a tiež liečebnou pedagogičkou. Tieto dve skúsenosti (klaunskú a terapeutickú) spojila do prednášky: „Klaunovanie na križovatke terapie a umenia“.

„Moja prednáška bola o paralelách medzi umeleckou prácou zdravotného klauna a terapiou. Na úvod som otvorila diskusiu, kde sme hľadali odpoveď na otázku - Je činnosť zdravotných klaunov terapiou alebo nie?". Prišli sme na to, že klaunovanie terapiou nie je, hoci táto činnosť môže mať terapeutický efekt. Predstavila som faktory, ktoré sú pre obe činnosti spoločné a aj to, v čom sme my, klauni, výnimoční. Zdravotný klaun, na rozdiel od terapeuta, je menej limitovaný pravidlami - ako klauni si môžeme dovoliť posúvať niektoré hranice, byť naivne spontánni, hraví a odvážni, či dokonca trochu drzí. Vnímame dieťa, okolie a sme naplno v prítomnom okamihu, na základe čoho intuitívne, svojím umeleckým know-how a srdcom zvolíme svoje klaunské akcie a reakcie. Práve v týchto chvíľach vznikajú malé zázraky, vzniká niečo neočakávané. Terapeutický prístup je pre klaunov inšpiratívny a verím, že to platí aj naopak."

Gabriela Rajniaková

 

Gabika HCIM 100
(FOTO: Gabika Rajniaková na konferencii a počas svojej prednášky)

 

Smiech je ten najuniverzálnejší jazyk

Náš umelecký riaditeľ Pavel Mihaľák vystúpil v rámci tretieho panela s názvom: „Cesta pred nami: Globálne výzvy a ich vplyv na prácu zdravotných klaunov."

„Celé to bolo akési uzavretie - kde je cesta nášho smerovania a čo vieme dať do sveta. Zhodli sme sa, že záber práce zdravotných klaunov je veľmi široký. Ja to vnímam hlavne cez program Emergency Smile, v ktorom pôsobím (zdravotní klauni v rámci programu Emergency Smile navštevujú krajiny postihnuté vojnovým konfliktom či chudbobou). Humor je ten najuniverzálnejší jazyk, ktorému rozumie každý aj napriek kultúrnym rozdielom. Ako zdravotní klauni sme schopní cieliť humor na človeka a dať mu niečo ľudské aj v tých najťažších životných situáciách - a v tom je tá sila."

Pavel Mihaľák


Panel viedla Laura Koppenberg z organizácie CliniClowns v Holandsku, ďalší účasníci boli Ale Duarte z Brazílie, odborník na somatiku, Dr. Davron Mukhamadiev, koordinátor Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Reinhard Horstkotte, umelecký riaditeľ organizácie Rote Nasen v Nemecku a Claire Weiß, riaditeľka domu pre utečencov "Paul Weiland Haus” v Rakúsku.

Humor berieme vážne

Myslíme si, že hovoriť o práci zdravotných klaunov na odbornej úrovni je dôležité a veľmi potrebné. Aby zdravotní klauni dokázali v nemocniciach naozaj pomáhať, potrebujú profesionálnu prípravu - či už v oblasti umeleckej, vedeckej alebo zdravotnej. Humor berieme vážne, pretože práve vďaka vzdelávaniu náš humor pomáha tým, ktorí to potrebujú. Veríme, že odborné konferencie, ako je aj medzinárodná konferencia „The Art of Clowning" vo Viedni, dvíhajú latku a pomáhajú v rozvoji tejto krásnej a dôležitej profesie.

  

HCIM 2018

(FOTO: Záver konferencie a tretí plenér, ktorého súčasťou bol aj Pavel Mihaľák)

 

Video

Adresa

Klenová 8, 831 01 Bratislava (mapa)