Darovanie 2% je hračka!

Zverejnené: 09. Február 2018


Aj vy sa na začiatku roka pýtate ako na darovanie 2% z dane vašej obľúbenej organizácii? Je to síce viackrokový proces, no o to jednoduchší.

 

Prečo darovať 2%?


Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu.

15. januára 2018 Notárska komora SR zverejnila zoznam prijímateľov 2% z dane. V tomto zozname sa nachádza aj naše združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors - budeme radi, ak sa rozhodnete darovať Vaše 2% z dane práve nám.


Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti


Ďalší míľnik v tomto procese je 15. február 2018Do tohto dňa potrebujú všetci zamestnanci-fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2% (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane).  

V tomto období už naplno prebiehajú kampane neziskových organizácií, pre ktoré sú príjmy z 2% veľa krát existenčne dôležité. Ak si chcete overiť organizáciu, nájdite si zoznam prijímateľov 2% na stránke Notárskej komory SR. Pred tým než vypíšete potrebné tlačivo na darovanie 2%, spočítajte si svoje dobrovoľnícke hodiny odrobené v minulom roku. Ak ste boli dobrovoľníkom viac ako 40 hodín, môžete venovať nie 2% ale 3%. A to je naozaj rozdiel.Dokedy podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2%?


Ak ste SZČO, firma
, tak váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% je 31. marec 2018, resp. 3. apríl 2018. Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, platia pre vás iné dátumy.

Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní 2%. Toto tlačivo bude dostupné z finančnej správy na začiatku roka 2018. Termín odoslania týchto 2 prípadne 3 formulárov je 30. apríl 2018. POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska a NIE vybranej organizácii, ktorej chcete 2% darovať.Dôležité dátumy pre darovanie 2%


15. 2. 2018
– termín dokedy musíte svojho zamestnávateľa požiadať o Potvrdenie o zaplatení z dane

31. 3. 2018 – termín doručenia tlačív daňovému úradu, ak ste SZČO, resp. firma

30. 4. 2018 – ak ste zamestnanec, termín dokedy musíte zaslať potrebné tlačivá na daňový úrad v mieste vášho bydliska. POZOR nie na adresu neziskovej organizácie!

 

Premeňte vaše 2% na detský smiech


Darujte vaše 2% z dane združeniu ČERVENÝ NOS Clowndcotors a prineste smiech deťom v nemocniciach po celom Slovensku.
Vďaka vašej podpore budeme môcť zabezpečiť stabilitu našich programov a malí pacienti v nemocniciach sa tak budú môcť spoľahnúť na to, že im na dvere nemocničnej izby zaklopú zdravotní klauni.

 

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%

IČO/SID: 30855748  
Právna forma: občianske združenie  
Obchodné meno/názov: ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Ulica: Klenová  
Číslo: 1687/8    
PSČ: 831 01  
Obec: Bratislava

  

 

Video

Adresa

Klenová 8, 831 01 Bratislava (mapa)