Ciele

  • Podpora a výskum použitia umenia a zábavy v starostlivosti o chorých alebo trpiacich ľudí, ktoré sú využívané ako terapeutický prostriedok v procese uzdravenia.

  • Podpora starostlivosti popri terapii, predovšetkým animáciou, motiváciou a psychologickou podporou chorých alebo trpiacich ľudí v nemocniciach, domovoch seniorov, internátoch, detských mestách, školách a podobných verejných a súkromných inštitúciách

  • Podpora fantázie, kreativity, nadania, komunikácie a radosti zo života u chorých a ľudí v núdzových situáciách

  • Informovanie detí, dospelých, seniorov a hendikepovaným a  o liečivej sile humoru a aktívneho pozitívneho prístupu k životu, najmä v ťažkých životných situáciách spojených s hospitalizáciou a ochorením

V súčasnosti sú profesionálni zdravotní klauni považovaní za účinnú súčasť liečebného procesu v nemocniciach po celom svete: sieť organizácii ČERVENÝ NOS v Európe a svete.

Súvisiace stránky

Adresa

Klenová 8, 831 01 Bratislava (mapa)