Ciele

Hlavné ciele združenia definujeme nasledovne:

 

 

 

 

 

 

Prostredníctvom humoru a klaunského umenia

  • podporiť psychickú pohodu detských pacientov a tým prispievať k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu,
  • hospitalizované deti odpútať od strachu, napätia a  úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia,
  • aktivizovať pamäť seniorom a priniesť im potešenie a hlboký emotívny zážitok, čo v nich povzbudzuje chuť k citovým prejavom ako aj k väčšej duševnej a fyzickej aktivite,
  • podporiť fantáziu, kreativitu, nadanie, komunikáciu a radosť zo života u detských pacientov, seniorov a ľudí, ktorí to potrebujú.

 

Neustály rozvoj, vzdelávanie a zvyšovanie kvality klaunského tímu v oblasti využitia humoru v kontakte s ľuďmi, ktorí to potrebujú.

 

Šíriť osvetu o pozitívnych účinkoch humoru v starostlivosti o pacientov a seniorov.

 

Výskum a vývoj použitia humoru v starostlivosti o pacientov a seniorov.

 

Vzdelávanie zdravotníckeho personálu v oblasti využitia humoru v starostlivosti o pacientov a seniorov.

 

aDSC 0434

Cieľom návštev zdravotných klaunov je najmä podporiť psychickú pohodu detských pacientov

 

Video

Adresa

Klenová 8, 831 01 Bratislava (mapa)