Údaje združenia

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Občianske združenie
ČERVENÝ NOS Clowndoctors,
právna forma: občianske združenie
so sídlom Klenová 1687/8, 831 01 Bratislava – Nové Mesto (združenie je presťahované z bývalej adresy Údolná 15/ Klemensova 6 v Bratislave od júla 2017),
IČO: 30 855 748, 
zapísané v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90- 23651-4
Bankové spojenie: TATRA BANKA
Číslo účtu: SK78 1100 0000 0026 2670 1967

(Poznámka: uvedené číslo účtu neslúži na darovanie, ide o fakturačný údaj)

Ak si želáte podporiť naše aktivity, kliknite prosím našu sekciu CHCEM POMÁHAŤ, kde sa dočítajte o všetkých možných formách podpory. Občianske združenie nevyberá hotovosť v rámci zbierok na uliciach.

..................................................................................................................................................................................

 

ADRESA KANCELÁRIE:

Klenová 8, 831 01 Bratislava

Telefón: +421 243 428 088 

 Email: info@cervenynos.sk