Údaje združenia

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Občianske združenie
ČERVENÝ NOS Clowndoctors,
právna forma: občianske združenie
IČO: 30 855 748, 
zapísané v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90- 23651-4
DIČ: 2021882049
Bankové spojenie: TATRA BANKA
Číslo účtu: SK78 1100 0000 0026 2670 1967

(Poznámka: uvedené číslo účtu neslúži na darovanie, ide o fakturačný údaj)

Ak si želáte podporiť naše aktivity, kliknite, prosím, na našu sekciu CHCEM POMÁHAŤ, kde sa dočítajte o všetkých možných formách podpory.

..................................................................................................................................................................................

 

ADRESA KANCELÁRIE:

Klenová 8, 831 01 Bratislava

Telefón: +421 243 428 088 

 Email: info@cervenynos.sk

 

 

 

Video