Koordinátori

 

Regionálne koordinátorky zdravotných klaunov 

Gabika Rajniakova  GABRIELA RAJNIAKOVÁ - koordinátorka pre západoslovenský región / gabriela@cervenynos.sk

MCA 5277A  MARIANA KOVAČECHOVÁ - koordinátorka pre stredoslovenský región / mariana@cervenynos.sk

MCA 1183A MICHAELA PASTORKOVÁ - koordinátorka pre severoslovenský región / michaela@cervenynos.sk

Zuzana Gibarti  ZUZANA GIBARTI DANCÁKOVÁ - koordinátorka pre východoslovenský región / zuzanagibarti@cervenynos.sk

 

Programové koordinátorky

 

MCA 3047A  EVA OKOLIČÁNIOVÁ - Smiech nepozná vek / seniori@cervenynos.sk

MCA 0654A MÁRIA BENKOVSKÁ - Fidlikára  / maria@cervenynos.sk

Gabika Rajniakova GABRIELA RAJNIAKOVÁ - Cirkus Paciento   gabriela@cervenynos.sk

Lucia Árendášová  LUCIA BARCZI - Prezuvky máme   / lucia@cervenynos.sk

 

Ohľadne ostatných našich programov, prosím kontaktujte kanceláriu občianskeho združenia.

 

Video