689
Aktuálny počet hlasov
CSS Senior Modrová n.o.
689
Aktuálny počet hlasov

Senior Modrová poskytuje opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť. Dôležitou súčasťou nášho zariadenia je aj organizácia voľného času, kedy sa snažíme premeniť nudné pasívne posedávanie za príjemné využitie voľných chvíľ, plné skvelých zážitkov a nových skúseností, ktoré klienti veľmi radi ocenia. Preto sme sa rozhodli zapojiť do súťaže, kde by zdravotní klauni priniesli svojou návštevou našim seniorom toľko lásky a pozitívnej energie, že to len naozaj ťažko opísať. Doprajte našim seniorom pocit šťastia, veselé tváričky a spomienky, na ktoré nikdy nezabudnú. Ďakujeme za Váš hlas.

Potvrdením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

299
Aktuálny počet hlasov
Ružinovský domov seniorov
299
Aktuálny počet hlasov

Zariadenie pre seniorov na Pivonkovej ulici 2, ktoré je organizačnou súčasťou Ružinovského domova seniorov, Sklenárova 14, Bratislava, poskytuje sociálne služby 38 čiastočne imobilným a imobilným klientom - seniorom, ktorí sú odkázaní na 24 hodinovú komplexnú starostlivosť. Seniori, ktorí sú umiestnení v zariadení na Pivonkovej ulici, vzhľadom na svoj vek a  zdravotné obmedzenia, už nemajú možnosť chodiť na rôzne spoločenské a kultúrne podujatia a mnohokrát sa veľmi tešia len z  návštevy svojich príbuzných alebo obyčajného pobytu na slniečku. A práve takéto slniečko a  zážitok môžu do nášho zariadenia vniesť zdravotní klauni, ktorí našich seniorov navštívili už v minulosti. Radosť to bola naozaj veľká - preveľká, niekedy aj dojímavá. Stretnutie s klaunmi ich prenieslo zo stereotypu všedných dní do úplne iného sveta, a zo stretnutia s klaunmi čerpali seniori energiu aj niekoľko dní. Radi by sme tento krásny zážitok dopriali aj našim ďalším seniorom...

Potvrdením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

787
Aktuálny počet hlasov
ARCUS – ŠZ a ZpS, Košice
787
Aktuálny počet hlasov

ARCUS je známym, vyhľadávaným a plne využívaným zariadením sociálnych služieb v košickom kraji pre seniorov a pre ľudí trpiacich Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou, demenciou a ich rodiny. Poskytuje sociálne služby pre 230 prijímateľov sociálnej služby. Aj napriek tomu, že našim prijímateľom sociálnej služby sa snažíme venovať maximum nášho času, pochopiť ich, porozprávať sa, vyplniť voľný čas, pohladiť ich, rozosmiať ich a smiať sa s nimi, návšteva zdravotných klaunov je pre nich veľkým benefitom, z ktorého pozitívnu energiu ešte dlho čerpajú. Preto potešte opäť našich prijímateľov sociálnej služby. Prostredníctvom klaunského umenia im prinesú smiech a radosť, vzpruhu a hlboký emociálny zážitok, chuť a silu do ďalších dní v živote. A v neposlednom rade atmosféru, pocity radosti, ktoré dokážu priniesť iba zdravotní klauni.

Potvrdením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

831
Aktuálny počet hlasov
Pohoda seniorov n.o. Galanta
831
Aktuálny počet hlasov

Zariadenie sociálnych služieb Pohoda seniorov, n.o. v Galante poskytuje rodinné prostredie ľuďom, ktorí to potrebujú. Sú odkázaní na pomoc iného, alebo len nechcú byť sami. Je dôležité zvládnuť proces starnutia s pokojom, láskou a radosťou. Kvalita života je v staršom veku posudzovaná najmä dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, keďže sa násobia zdravotné problémy. Návštevu zdravotných klaunov považujeme za dôležité skvalitnenie života seniorov v našom zariadení. Práve zdravotní klauni nám môžu byť výraznou mierou nápomocní, pretože vedia priniesť do zariadenia radosť a smiech, vytvoriť magické momenty, ktoré podporujú u našich klientov radostnejší pohľad na svet, mnohokrát aj cez bolesť. Zdravotní klauni vedia vyvolať u seniorov chuť k väčším citovým prejavom a tiež k väčšej duševnej a fyzickej aktivite. A seniori v „Pohode seniorov, n. o. Galanta si to zaslúžia, lebo sú to „naši“ milí seniori s veľkým srdcom, ktoré bije pre Vás všetkých, ktorí za nich zahlasujete. Ďakujeme.

Potvrdením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

122
Aktuálny počet hlasov
VALLE n.o. Humenné
122
Aktuálny počet hlasov

Nie sme malí, ani veľkí, sme takí akurát. Radi sa smejeme a robíme si srandy, preto by klauni mali prísť medzi nás. Vezmeme si farbičky, ale i kamarátky nožničky. Maľujeme, striháme, potom nástenku zdobíme. Nech naši blízki vidia ako rúčky precvičujeme a usilovne ako včielky pracujeme. A komu nohy ešte dobre slúžia, hop sa von na fitness stroj, veď jeseň života treba užívať naplno. Tak neváhaj a venuj nám svoj hlas, nech každý z nás, aj klauni, majú vysmiatu tvár a potešia nás :-)

Potvrdením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

149
Aktuálny počet hlasov
Centrum sociálnych služieb Horelica, Čadca
149
Aktuálny počet hlasov

Centrum sociálnych služieb Horelica pozostáva z dvoch pracovísk. Pracovisko Horelica 107 má kapacitu 110 klientov s celoročnou pobytovou formou poskytovania sociálnej služby. Na tomto pracovisku  sa poskytujú sociálne služby pre klientov, ktorí sú odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení. Pracovisko Horelica 18 má kapacitu 48 klientov. V CSS Horelica sa realizuje množstvo aktivít, ktoré skvalitňujú a spríjemňujú pobyt v zariadení. Pri našej práci s klientmi kladieme veľký dôraz na individuálny prístup. Pre nás je rovnako dôležitý aj holistický postoj ku klientovi, ktorý nám vo veľkej miere pomáha pri realizácií túžob a prianí našich obyvateľov. Klient znamená pre nás jedinečnú bytosť, ktorá svojou prítomnosťou nám dáva spoznať nové rozmery empatie a altruizmu. Niekedy je veľmi namáhavá a vyčerpávajúca práca s ľuďmi, ktorí majú vážne zdravotné problémy, ale stačí jeden pohľad, jeden dotyk a únava opadne. Práca so seniormi a s ľuďmi s mentálnym postihnutím je popretkávaná nitkami lásky, ktoré sa ligocú vo svetle života. Našou najväčšou prioritou je vytvoriť príjemné a pokojné zázemie pre ľudí, ktorí svoj život prežívajú v zariadeniach sociálnych služieb.

Potvrdením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

264
Aktuálny počet hlasov
ZpS Biely orgován Oščadnica
264
Aktuálny počet hlasov

Zariadenie pre seniorov Biely orgován v Oščadnici vzniklo v januári 2015. Rekreačná oblasť v časti obce Oščadnica Závozy je zárukou toho, že klienti zariadenia môžu spokojne žiť v lone prírody v krásnom prostredí obklopení lesom a horským potokom. O 39 starkých sa stará 22 členný kvalifikovaný kolektív zamestnancov. Zabezpečuje nepretržitú celoročnú starostlivosť a vytvára tak podmienky pre dôstojné prežitie staroby. Záujmová činnosť, účasť na kultúrnych podujatiach a pravidelná duchovná služba patrí medzi naše priority. Rôzne aktivity vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav našich starkých organizujeme najmä v zariadení, preto sme veľmi vďační za možnosť zapojiť sa do tohto projektu.

Potvrdením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

241
Aktuálny počet hlasov
CSS Námestovo
241
Aktuálny počet hlasov

Centrum sociálnych služieb Námestovo je, okrem iných sociálnych služieb, poskytovateľom zariadenia pre seniorov celoročnou pobytovou formou. Naši seniori prežili svoj život v najsevernejšom regióne Slovenska, ktorý je krásny, ale životné podmienky sú ťažké.  V zariadení sa snažíme vytvárať im pocit domova a ponúkať priestor na sebarealizáciu a na spoločenské aktivity. Prítomnosťou „Červených nosov“ by sme im chceli dopriať nový nevšedný  zážitok, potešiť ich a vyvolať u nich úsmev na tvári a  prejavy radosti.

Potvrdením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.