Klub priateľov o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Prinášame spolu smiech deťom do nemocníc

Členom Klubu priateľov o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors

sa stáva každý, kto jednorazovo alebo pravidelne zasiela finančný dar na základe osobného listu alebo darovaním na našich webových stránkach. Členovia Klubu dostávajú pravidelné informácie o činnosti združenia a aktivitách zdravotných klaunov, ktoré podporujú, korešpondenčne a/alebo emailom.

Darovať môžete zadaním pravidelného-trvalého alebo jednorazového príkazu na bankový účet, prípadne zaslaním sumy poštovou poukážkou.

Potrebné údaje pre zasielanie príspevkov cez poštovú poukážku a bankový prevod: 

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2886 2684

SWIFT/BIC: TATRSKBX

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: vyplňte v prípade, ak vám bola zaslaná listová zásielka        

Názov a adresa príjemcu: o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, Klenova 8, 831 01 Bratislava (združenie je presťahované z bývalej adresy Údolná 15/Klemensova 6 v Bratislave od júla 2017)

Kontaktujte nás

Mgr. Hana Mlkvá – starostlivosť o individuálnych darcov/hanam@cervenynos.sk 0948 630 141; 02 43 428 088