Klub priateľov o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Vďaka vašej podpore už 15 rokov prinášame smiech deťom do nemocníc po celom Slovensku.

Členom Klubu priateľov o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors

sa stáva každý, kto jednorazovo alebo pravidelne zasiela finančný dar na základe osobného listu alebo darovaním na našich webových stránkachČlenovia Klubu sú pravidelne informovaní o činnosti združenia a aktivitách zdravotných klaunov, ktoré podporujú, korešpondenčne a/alebo emailom.

Darovať môžete zadaním pravidelného-trvalého alebo jednorazového príkazu na bankový účet, prípadne zaslaním sumy poštovou poukážkou.

Potrebné údaje pre zasielanie príspevkov cez poštovú poukážku a bankový prevod: 

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2886 2684

SWIFT/BIC: TATRSKBX

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: vyplňte v prípade, ak vám bola zaslaná listová zásielka        

Názov a adresa príjemcu: o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, Klenová 8, 831 01 Bratislava (združenie je presťahované z bývalej adresy Údolná 15/Klemensova 6 v Bratislave od júla 2017)

Členom Klubu zlatých darcov o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors

sa stane každý darca, ktorý prekročí zlatú hranicu podpory. Privítanie v Klube mu bude zaslané poštou. 

Za láskavú podporu tohto Klubu ďakujeme 

Kontaktujte nás

Mgr. Monika Ďurkovičová – starostlivosť o individuálnych darcov/monika@cervenynos.sk 0948 333 051; 02 43 428 088

Video