Klub priateľov o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors

 Spolu prinesieme viac radosti do nemocníc...

 

Členom Klubu priateľov o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors

sa stáva každý, kto jednorázovo alebo pravidelne zasiela finančný dar na základe osobného listu alebo registrácie na našich webových stránkach. Členovia klubu dostávajú pravidelné informácie o činnosti združenia a jeho aktivitách, ktoré podporujú.

Pomôcť nám môžete zadaním pravidelného alebo jednorazového príkazu na bankový účet, prípadne zaslaním sumy poštovou poukážkou.

Potrebné údaje pre zasielanie príspevkov cez poštovú poukážku a bankový prevod:

 

IBAN: SK11 1100 0000 0026 2886 2684

SWIFT/BIC: TATRSKBX

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: vyplňte v prípade ak vám bola zaslaná listová zásielka        

Názov a adresa príjemcu: o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, Klemensova 6, 811 09 Bratislava

 

Kontaktujte nás

Mgr. HANA MLKVÁ – starostlivosť o individuálnych darcov / hanam@cervenynos.sk +421 948 630 141; +421 243 428 088